Zavřít okno

Dotaz

O nás

Začátek

První historické údaje o Projektu Izrael se datují až od roku 1998. Tehdy několik nadšenců pod vedením Ducha svatého reagovalo na možnosti vzniklé novými poměry a začalo s vysílání zprvu v regionální televizi v Bystřici, později digitální kabelové televizi a posléze i na internetu. Z programů tvořených z části svépomocně a zčásti prostřednictvím zapůjčení programů jiných vysílacích subjektů jsme se dopracovali do zajišťování video pořadů na úrovni celocírkevní prostřednictvím natáčení reportáží a dalších vzdělávacích snímků.

Zásady a cíle Projektu Izrael

Hlavní cíl PI je obsažen zejména ve slově IZRAEL což v překladu znamená: "Bůh zápasí, Bůh bojuje, Bůh usiluje ...". A právě od tohoto významu jména IZRAEL se v největší míře odvíjejí dva hlavní záměry PI:

  1. 1) Poskytovat pravdivé informace o IZRAELI a
  2. 2) přispět k šíření zvěsti EVANGELIA v našem kraji.

Vize?

Víme, že Bůh pro každého věřícího připravil skutky, které má konat. „Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil.“ Ef. 2:10.

Jeden moudrý muž jednou řekl: „Věřit, znamená mimo jiné také nechat se zaskočit Boží dobrotou a přízní a počítat i s nečekaným“. Jsme plni zvědavosti a zároveň odhodlání poznat a vykonat to, co pro nás skrze tento Projekt, který se v současnosti transformuje a včleňuje do celocírkevní mediální koncepce, náš nebeský Otec přichystal.

„Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky…“ Matoušovo evangelium 28,19

Podpořte nás

Prosíme o finanční podporu na provoz, údržbu a nákup potřebné techniky.


Platba:
Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 621246791/0100
Variabilní symbol: 91110101


Dary lze odečíst ze základu pro výpočet daně. Potvrzení vystavíme všem dárcům, od kterých budeme mít jméno a adresu. Proto prosíme, identifikujte patbu potřebnými údaji. Potvrzení pak už budeme posílat automaticky a to vždy koncem ledna následujícího roku po poskytnutí daru.

Předem děkujeme Všem štědrým dárcům. Tým Projektu Izrael

Projekt Izrael

PROJEKT IZRAEL chce pomocí nejnovější audio-vizuální techniky poukazovat na Boha a vzdávat Jemu přes tyto technické vymoženosti moderní doby čest a slávu.

Více o nás

Aktuálně›

Připravujeme

  • 11 Listopad2018