Zavřít okno

Dotaz

REPORTÁŽ / Varhany v evangelických kostelích

Ve čtvrtek 19.1.2012 se v konferenčním sále Slezské církve evangelické a.v. konalo slavnostní uvedení knihy pojednávající o varhanách v evangelických kostelích na Slezsku. Slavnostní vernisáži předcházel varhanní koncert v česko-těšínském chrámu Na Nivách. Na varhany zahrál absolvent Janáčkovy akademie v Brně, toho času pedagog Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, Pavel Rybka a varhanice Adéla Hlubinová. Po koncertě se účastníci slavnosti přesunuli do přilehlé budovy ústředí SCEAV, kde v konferenčním sále shlédli vernisáž s tématikou varhan a osobně se také setkali s autorem knihy Hubertem Pavelkou.
Předseda liturgické komise SCEAV Mgr. Marek Říčan k tomuto výjimečnému nástroji v předmluvě knihy píše: Varhanní hudba vytváří prostor, duchovní rámec, do nějž můžeme vstoupit a v němž se můžeme pohybovat a žít. Varhanní hudba je prostorem pro myšlení, konání, růst a proměny naší duše. V něm můžeme najít nové věci, které v jiných prostorech asi nenajdeme.
Vsuvka: rozhovor s autorem knihy (Emil Kroczek, J. Panková)
Závěr: Knihu vydala Slezská církev evangelická za finanční podpory Moravskoslezského kraje a Ministerstva kultury ČR. Organizátoři vernisáže a vydavatelé knihy věří, že tato hodnotná publikace s množstvím profesionálních barevných fotografií a vzácným dějinným nástinem, najde vděčné čtenáře a vzbudí v nich větší lásku k varhanám, varhanní hudbě i k poselství, které přináší.


comments powered by Disqus

Projekt Izrael

PROJEKT IZRAEL chce pomocí nejnovější audio-vizuální techniky poukazovat na Boha a vzdávat Jemu přes tyto technické vymoženosti moderní doby čest a slávu.

Více o nás

Aktuálně›

Připravujeme

  • 11 Listopad2018