Zavřít okno

Dotaz

REPORTÁŽ / Slavnostní Instalace Mgr. Martina Pietaka, Th.D

V neděli 15. ledna t.r. odpoledne se v českotěšínském chrámu Na Nivách konala slavnostní instalace pastora Mgr. Martina Pietaka, Th.D. Členové tamního sboru si svého duchovního pastýře zvolili na sborovém shromáždění v září minulého roku. Samotnou volbu doprovázela nadšená očekávání a neskrývaná vstřícnost. Stejnou atmosférou bylo prostoupeno i slavnostní uvedení
do funkce, kterého se ujal biskup Slezské církve evangelické a. v. Mgr. Jan Waclavek.
Nově instalovanému pastorovi byla z úst biskupa věnována slova povzbuzení, instalovaný rovněž přijal symboly úřadu pastora – Bibli, náčiní ke svátostem Křtu svatého a Večeře Páně a klíč kostela. V instalačním kázání zazněla slova o „oblaku svědků“, který sestává nejen z apoštolů Petra a Pavla (jejichž jména jsou spjata s názvem tamního kostela), nýbrž také z významných osobností nedávných dějin a stejně tak dosud žijících a aktivně působících členů sboru.
V druhé části kázání se pastor M. Pietak pokusil ilustrovat svou budoucí roli na příkladech nabízejících se z jazykového úzu slova „instalace“. Součástí slavnosti bylo rovněž poděkování předchůdci ve funkci - Mgr. Boguslavovi Kokotkovi, který odchází do důchodu.


comments powered by Disqus

Projekt Izrael

PROJEKT IZRAEL chce pomocí nejnovější audio-vizuální techniky poukazovat na Boha a vzdávat Jemu přes tyto technické vymoženosti moderní doby čest a slávu.

Více o nás

Aktuálně›

Připravujeme

  • 11 Listopad2018