Zavřít okno

Dotaz

Biblická Lupa 8.díl / Okultismus a jak z toho ven / Slavoj Raszka

Chtěli by jste, aby vás ze spánku budily všelijaké potvory? Není snadnější cesty než se zaplést do okultismu.

Tento tzv. soubor "tajných nauk" znamená víru ve zvláštní působení skrytých přírodních sil a víru v možnost ovládat je i využívat. I když okultismus bývá někdy označován za „tajemnou vědu“, protože se zabývá tajemnými, nadpřirozenými věcmi, nejedná se ve skutečnosti o žádnou vědu v pravém slova smyslu, ale pouze o další projevy duchovního vlivu padlých bytostí (satanských sil), kterých působení se člověk otevírá.

Srdečně zveme ke sledování dalšího dílu pořadu Biblická lupa, který tentokrát svou tématikou zabrouzdá do oblasti, se kterou není radno si zahrávat.

Martin Luther jednou řekl: "Ďábel je velká Boží opice." Jeho výrok má jisté oprávnění, protože to, co nám dává ve své lásce Bůh, nabízí i ďábel, ovšem docela jiným způsobem. Ďábel svádí k hříchu, a následkem je smrt. Bůh nám dává spravedlnost a věčný život. Oba, Bůh i ďábel, požadují poslušnost. Jestliže ovšem posloucháme Boha, získáváme svobodu, zatímco poslušnost ďábla přináší smrt. Je na nás, koho si zvolíme a koho budeme poslouchat.

Mimo jiné se můžete těšit na svědectví Renaty Tieliczkové,
na videoklip v podání Radka Morcinka a Lukáše Pietrosze. Mimo Jiné zazní báseň ,,Protože zvítězil"

Přejeme požehnané chvíli při sledování nového dílu.

Projekt Izrael :)


comments powered by Disqus

Projekt Izrael

PROJEKT IZRAEL chce pomocí nejnovější audio-vizuální techniky poukazovat na Boha a vzdávat Jemu přes tyto technické vymoženosti moderní doby čest a slávu.

Více o nás

Aktuálně›

Připravujeme

  • 11 Listopad2018