Zavřít okno

Dotaz

Biblická Lupa 11.díl / Víra vs. rozum / Doc. ThDr. Pavel Hanes, PhD.

Pro mnohé lidi je víra stále něčím, co jde proti rozumu nebo dokonce rozum přímo popírá. Je k tomu, abych byl křesťanem třeba hodit rozum do koše? Někteří lidé neuznávají Boží existenci, protože Boha prostě nemohou zcela pojmout a pochopit, nebo ještě výstižněji, přivlastnit si ho svým rozumem, změřit si ho, zcela ho popsat. A tak Boha prohlašují za nesmysl, iluzi. Je ale správné odepsat něco jen proto, že to nejsem schopen zcela pochopit? Navíc leccos o Bohu skrze Bibli lze racionálně poznat. Německý teolog Emil Bruner napsal, že „kdo hovoří o Bohu tak, jako by byl jeho bratránek, o němž přirozeně ví vše, ten neví o Bohu vůbec nic.“ Vše co můžeme obsáhnout vědomostmi, je svět. Bůh není svět. Je tajemstvím. Ne hádankou. Na první pohled by se zdálo, že uvedená slova o tajemství znamenají únik před rozumovou argumentací. Ale není to tak. Znamená to pouze zdůraznění toho, že rozum není schopen vše pojmout, což ho nijak nesnižuje, ale zároveň, poněkud v rozporu s mnohými názory především 17. - 19. století, ani neglorifikuje. Spíše vymezuje. O vztahu víry a rozumu hovoří v dalším díle pořadu Biblická lupa.


comments powered by Disqus

Projekt Izrael

PROJEKT IZRAEL chce pomocí nejnovější audio-vizuální techniky poukazovat na Boha a vzdávat Jemu přes tyto technické vymoženosti moderní doby čest a slávu.

Více o nás

Aktuálně›

Připravujeme

  • 11 Listopad2018