Zavřít okno

Dotaz

Biblická lupa 19.dí­l / Wycliffe Bible Translators / Wolfgang Binder

Na světě se mluví 6905 jazyky a zhruba třetina jich ještě nemá Písmo ve své řeči. V roce 1999 WBT (Wycliffe Bible Translators) předpovídala, že bude trvat ještě 140 až 150 roků, než začne překládat Písmo do “posledního jazyka”. V té době se každý rok začalo pracovat na překladu Bible do 20 jazyků. V současnosti se situace změnila, a v posledním desetiletí se každý rok začalo s překlady v průměru do 75 jazyků. V roce 2009 se překládalo již do 109 nových jazyků. Důvodem pro toto zrychlení je moderní technologie a vývoj nových překladatelských metod. Každý jazyk, jímž se na světě mluví, může mít část Bible napsanou mateřským jazykem během 15 let a to díky těmto novým technologickým pokrokům a překladatelským strategiím. Wycliffe Bible Translators, největší světová organizace překládající Písmo, věří, že překlad Bible do zbývajících 2200 jazyků používaných zhruba 350 miliony lidí je možné dokončit do roku 2025. O tom, jak porozuměli biblickému slovu z Matoušova evangelia „Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého“ Wycliffovi překladatelé Bible, si moderátorka Biblické lupy povídá s ředitelem Wycliffe Bible Translators pro střední a východní Evropu Wolfgangem Binderem.


comments powered by Disqus

Projekt Izrael

PROJEKT IZRAEL chce pomocí nejnovější audio-vizuální techniky poukazovat na Boha a vzdávat Jemu přes tyto technické vymoženosti moderní doby čest a slávu.

Více o nás

Aktuálně›

Připravujeme

  • 11 Listopad2018