Zavřít okno

Dotaz

Biblická lupa 21. díl / Bible / Ing. Michal Klus, M.Div

V roce 1650 napsal J. A. Komenský spis „KŠAFT umírající matky Jednoty bratrské“. Jsou tam napsána dojímavá slova: "Na tebe národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti nemohu“. V závěru napsal: „Odkazuji tobě za dědictví knihu Boží, Bibli svatou… Přijmiž to tedy za svůj vlastní klenot, vlasti milá, a užívej toho k slávě Boží a svému v dobrém vzdělání.“

Žádná kniha nebyla tolik milována, nenáviděna, tak ctěna i proklínána jako Bible. Lidé pro Bibli umírali. Jiní kvůli ní zabíjeli. Inspirovala člověka k největším a nejvznešenějším činům. Co je to za knihu, že tak dramaticky ovlivňovala a dosud ovlivňuje dějiny? V čem tkví její jedinečnost? O Bibli v pořadu „Biblická lupa“ hovoří pastor Michal Klus.


comments powered by Disqus

Projekt Izrael

PROJEKT IZRAEL chce pomocí nejnovější audio-vizuální techniky poukazovat na Boha a vzdávat Jemu přes tyto technické vymoženosti moderní doby čest a slávu.

Více o nás

Aktuálně›

Připravujeme

  • 11 Listopad2018